Mũ lưỡi trai phong cách USA thêu hình đại bàng màu đen và rằn ri

Rating

Nón kết, tai bèo, đỉnh vuông

- Mũ lưỡi trai phong cách USA thêu hình đại bàng màu đen và rằn ri - Mũ lưỡi trai hoạt tiết rừng, phong cách lính Mỹ, mũ lưỡi trai 511 màu sắc chiến thuật, đẹp tinh tế màu đen màu cát và rằn ri muliticam - Mũ có thể điều chỉnh phía sau, dành cho vòng đầu 55cm-60cm.

101 Nón

150.000 120.000 -20%